Sales enablement

Sales Enablement

Det ska vara smidigt och enkelt att sälja och bli kund. Det är vad sales enablement handlar om. En friktionsfri säljprocess där marknad och sälj jobbar som ett team med det gemensamma målet att växa lönsamt.

Vad är Sales enablement?

Sales Enablement handlar om att effektivisera säljprocessen på alla möjliga sätt. Fokus ligger på att skapa en friktionsfri säljprocess för dina säljare och en enkel köpresa för kunden. Det ska vara smidigt att sälja och bli kund helt enkelt. 

Sales enablement innebär att vi arbetar gränsöverskridande mellan sälj och marknad för att uppnå organisationens övergripande affärsmål. Vi vill alla samma sak i slutändan och då spelar det mindre roll om första kontakten kommer från en digital eller analog aktivitet, eller om det är sälj eller marknad som skapar den första kontakten. Vi vill tillsammans göra det enkelt att skapa nya affärsmöjligheter. 

Så hjälper vi dig med Sales enablement

På Smarkit hjälper vi våra kunder med alla områden inom Sales enablement - med syftet att du växa lönsamt och hållbart! Det kan bland annat innebära: 


Sales and marketing alignment ska vara självklart

När du implementerar sales enablement som strategi och modell ska samarbetet mellan sälj och marknad sitta i väggarna. Det ska vara en självklarhet att sälj och marknad agerar som ett team med det gemensamma målet att stötta kunden i deras resa och på så sätt växa lönsamt och hållbart. 

På Smarkit gör vi detta genom att hjälpa dig med en tydlig sälj- och marknadsprocess som linjerar väl med varandra. Vi gör det genom att säkerställa att vi pratar samma språk och siktar mot gemensamma mål. Vi säkerställer att du mäter rätt saker nyttjar digitala kanaler, verktyg och processer på bästa sätt för att kunna skala verksamheten och växa lönsamt.

Social Selling

Social Selling handlar om att bygga och utveckla relationer med dina kunder och potentiella kunder i de digitala kanaler de finns. Det handlar om att tillföra värde och insikter i deras digitala köpresa och därigenom finnas i deras tanke den dag de är redo för ett möte. Idag sker mycket prospektering och affärsdialoger via främst LinkedIn och Facebook och de som fortfarande anser att kunderna inte finns i sociala kanaler går miste om intäkter, punkt. Dock handlar social selling inte om att ersätta det värdefulla fysiska mötet, det är ett komplement som gör att du kan skala upp ditt nätverk och din prospektering oerhört. 

På Smarkit hjälper vi dig att nyttja bland annat LinkedIn på bästa sätt för att tillföra så högt värde som möjligt till ditt nätverk. Det har lett till många nya möten och kunder, både för oss själva och för våra kunder. Vi hjälper dig att att vara förberedd och påläst så att du förstår och stöttar kundens utmaningar såväl online som offline. 


Gemensamma mätetal för sälj och marknad

Om vi vill förena måste vi skapa samhörighet. Gemensamma mål och mätetal är ett exempel på hur vi kan skapa denna samhörighet. Om marknad firar medans sälj går på knäna eller vice versa kan vi aldrig förena eller skapa känslan av att vi är ETT enat team. Sales enablement handlar inte om att vi måste göra exakt samma saker på sälj och marknad, inte heller mäta identiskt, men vissa mätetal ska vi faktiskt ha gemensamt. Era affärsmål ska definitivt vara gemensam. 

Så här hjälper vi på Smarkit dig att få samsyn i din organisation och implementera sales enablement:

  • Sätta en tydlig process för sälj och marknad. En process där sälj och marknad ingår tillsammans med bland annat leverans och analysenheten. Hur ser det ut från ”lead to deal”? Vi ritar upp processen och dokumenterar den.

  • Sätta tydliga roller, ansvar och mandat. Vi måste alla kunna se hur och var vi bäst kan bidra till helheten. Vem gör vad och varför? Hur mäts vi? När kan vi fira och vad firar vi?

  • Fokus på data. Vi behöver inte längre gissa oss till vad som fungerar eller inte. Vi har kraftfulla system som bör nyttjas fullt ut. Så sluta gissa och styr aktiviteterna på data istället. Detta kommer definitivt även att leda till förståelse och ökad respekt i ledning såväl som i hela organisationen.