Marketing automation

Marketing automation

Marketing automation, MA, har länge varit hett inom datadriven marknadsföring. Det handlar egentligen om att automatisera vissa marknadsaktiviteter med hjälp av verktyg och system. Det kan röra sig om repetitiva aktiviteter så som att skicka e-post efter en nedladdning eller så kan det handla om ett flöde av aktiviteter som sker automatiskt efter en viss aktivitet, även kallat en trigger.

Varför marketing automation?

Att arbeta med digital marknadsföring innebär enorma möjligheter idag. Men att hela tiden vara relevant och personlig kan vara väldigt svårt och tidskrävande. Här kan marketing automation vara en nyckel till framgång. Det gör att du kan skräddarsy personliga upplevelser på ett väldigt tids- och kostnadseffektivt sätt. Marketing automation hjälper dig att:

 1. Underhålla befintliga kundrelationer så att du fortsätter att vara top of mind.
 2. Skapa kvalitativa leads från din inbound marketing och hjälper de potentiella kunderna vidare i köpresan. Det förutsätter givetvis att ni har en hel del content i grunden.
 3. Effektivisera sälj- och marknadsprocessen eftersom många repetitiva aktiviteter automatiseras.
 4. Arbeta mer datadrivet och se ROI på dina marknadsaktiviteter.

På Smarkit hjälper vi dig att planera och implementera en marketing automation-strategi fullt ut. Det kan vara allt från att utbilda och inspirera till att operativt planera och genomföra aktiviteter och kampanjer med målet att du ska växa lönsamt och hållbart. Det kan innebära;

 • Utbildning och föreläsning för att inspirera sälj- och marknad till att komma igång med inbound och marketing automation.
 • Strategi för din satsning på marketing automation. En strategi som fokuserar på att ta okända besökare hela vägen till ambassadörer för ditt varumärke.
 • Planering och implementering av marketing automation-insatser för att driva trafik och öka antalet kvalitativa leads. Här hjälper vi dig att komma igång i system som HubSpot.
 • Optimering av dina flöden och aktiva insatser. Vi analyserar det som fungerar och det som behöver justeras och kommer med rekommendationer till optimering.

Så lyckas du med marketing automation!

För att lyckas med inbound marketing och marketing automation behöver du lägga tid och kraft på att göra förarbetet så att du kan vara relevant i din kommunikation. Du måste se din satsning på marketing automation som en förlängning av sälj- och marknadsstrategin och inte som en isolerad insats.

Kom ihåg att ALLT måste handla om kunden. Så när du bygger dina automatiserade flöden ska du aldrig se kunden som en output eller som slutmålet, du ska se kunden som själva kärnan till varför ni finns. Det innebär att du måste ha en fortsatt plan för din kommunikation även efter det att de blivit kunder. Om dina MA-aktiviteter har som slutmål att konvertera ett lead till en kund så har du inte lyckats hela vägen. Du måste se kommunikationen som ständigt pågående.

För att lyckas med din MA-satsning och se tydligt ROI ska du tänka på följande fyra punkter:

 1. Se till att ALLT handlar om kunden.
 2. Ha inte Marketing automation som en isolerad aktivitet, utan se till att sälj- och marknadsstrategin förlängs med en MA-satsning.
 3. Ha en tydlig plan för både nya och befintliga kunder. Många missar just befintliga kunder när de planerar marketing automation.
 4. Sluta gissa och använd data istället, Bygg nya flöden och kampanjer datadrivet och testa och optimera allt hela tiden.

Här kan du läsa mer om hur du får din MA-satsning att fungera väl.

För oss på Smarkit är inbound marketing och marketing automation en viktig del i säljprocessen, där vi förtjänar kundernas uppmärksamhet och relation istället för att störa oss till den, eller köpa den. Vi tror på kraften i förtroende och engagemang!