Digital strategi

För att er satsning på digital marknadsföring ska ge långsiktiga resultat är det viktigt att sätta grunden.


Vi hjälper er att lägga grunden för er digitala marknadsstrategi

Med konkreta workshops hjälper vi er med: 

  • Målgruppsanalys och framtagning av buyer personas
  • Kartläggning av köpresan
  • Digital strategi och plan


Målgruppsanalys

Vilka försöker ni nå, vilka utmaningar ska ni lösa och vilket värde skapar ni? Vi tar fram er målgrupp på organisations- och individnivå under en workshop.  


Kartläggning av köpresan

Vi dokumenterar köpresan för era potentiella kunder under en workshop. Behov, känslor och önskemål om content under beslutsresan tas fram för att bygga förtroende


Digital strategi och contentplan

Vi tar fram en övergripande marknadsstrategi med content teman för året samt förslag till aktiviteter och kommunikation under kommande kvartal. Vi fokuserar på att bygga varumärke och generera kvalitativa leads


Pris

Från 45 000 kr beroende på omfattning.

Då ingår:  

  • 2 workshops hos er
  • Förarbete 
  • Dokumentering och leverans av strategi och plan