Content marketing

Content marketing

80 % av all content som tas fram av marknadsavdelningar används inte ens av säljarna – vilket slöseri! Och lika skrämmande är det att 65% inte ens mäter om innehållet de producerar ger något resultat gällande faktisk försäljning.

Vad är content marketing

Content marketing innebär att vi skapar relevant och värdefullt innehåll till vår målgrupp kontinuerligt. Genom vår huvudsakliga kommunikationskanal, vår hemsida, sprider vi artiklar, guider, filmer och annat innehåll som attraherar och engagerar vår målgrupp och publik. De vi skriver för ska vara en väl definierad målgrupp och syftet är att vinna deras förtroende och visa på att vi kan deras värld och förstår deras utmaningar. På så sätt bygger vi upp ett kommunikationskapital (förtroende) hos målgruppen. 

Så här hjälper vi dig med content marketing

På Smarkit hjälper vi våra kunder med content marketing i form av: 

  • Content-strategi och planering
  • Målgruppsanalys och content-mappning
  • Content-produktion i form av bloggar, artiklar, guider, case, social media-copy etc


Sales enablement content

Sales Enablement Content handlar om att skapa innehåll som är användbart och relevant för dina kollegor på sälj och för er SDR, Sales Development representative.  

80 % av all content som tas fram av marknadsavdelningar används inte ens av säljarna idag. Det är ett enormt slöseri tycker vi. Av erfarenhet vet vi att de som lyckas skapa innehåll som hjälper kunden såväl som säljorganisationen är de som är vinnarna. Det är de som växer lönsamt och det är de som ser värdet av marknadsavdelningen.

Vad för sales enablement content är bra att skapa?

  • Bloggar och artiklar: tänk då på att dessa ska vara fokuserade på insikter och värde. Så fokus på att inspirera och utbilda.
  • Gästbloggar: er egen blogg är bra, men er trovärdighet ökar ännu mer om ni kan dela unika insikter och kompetens från andra experter i branschen.
  • Guider, mallar, checklistor: de flesta som arbetar med inbound Marketing ser endast detta som ett sätt att få nya leads, men det är för smalt. Guider och värdefulla dokument fungerar lika bra i hela säljprocessen.
  • Case: berätta vad ni gjort för andra och även vad ni har för tjänster i form case.
  • Infographics: alla orkar inte läsa en 5 sidor lång guide eller ett blogginlägg. Visualisera innehållet och gör det lättsmält.
  • Webinar: Detta är ett enkelt sätt att dela information och kunskap till många samtidigt och vara relevant.
  • Email och Workflows: detta är givetvis ett enkelt och smart sätt att personalisera innehållet, men det kräver att du har bra material av ovanstående att skicka i dina flöden.